PDF 180kWORD 1142k

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2020)0113_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 13 d., pirmadienis, 19.00–20.00 val.

Strasbūras

Salė: Winston Churchill (200)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS.

2020 m. sausio 13 d. 19.00–19.20 val.

3. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/JHA

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Pranešėjas:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

2020 m. sausio 13 d. 19.20–20.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

5. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

6. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

7. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

8. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

9. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

10. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

11. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

12. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

13. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

14. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

15. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Pirmininkas:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (RENEW)

 

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

16. Kiti klausimai

17. Kiti posėdžiai

         2020 m. sausio 20 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. sausio 21 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. sausio 9 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika