PDF 185kWORD 1116k

 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

 

LIBE(2020)0113_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 13 ianuarie 2020, 19.00 - 20.00

Strasbourg

Sala: Winston Churchill (200)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.

13 ianuarie 2020, 19.00 - 19.20

3. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului

 LIBE/9/01249

 ***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

Raportor:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

13 ianuarie 2020, 19.20 - 20.00

*** Votare electronică ***

4. Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor UE aferent exercițiului financiar 2018: performanțe, gestiune financiară și control

 LIBE/9/00813

  2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

5. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

 LIBE/9/00823

  2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

6. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

 LIBE/9/00836

  2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

7. Descărcarea de gestiune 2018: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)

 LIBE/9/00852

  2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

8. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)

 LIBE/9/00783

  2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

9. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

 LIBE/9/00880

  2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

10. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

 LIBE/9/00862

  2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

11. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)

 LIBE/9/00834

  2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

12. Descărcarea de gestiune 2018: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

 LIBE/9/00785

  2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

         Adoptarea proiectului de aviz

13. Descărcarea de gestiune 2018: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)

 LIBE/9/00865

  2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

14. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

 LIBE/9/01036

  2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Raportoare pentru aviz:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

15. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

 LIBE/9/00400

 *** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

Președinte:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Comisie competentă:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

16. Chestiuni diverse

17. Reuniuni următoare

         20 ianuarie 2020, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         21 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 10 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate