PDF 185kWORD 302k

 

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2020)0219_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 19. února 2020, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Čtvrtek 20. února 2020, 9:00–12:30 a 14:00–17:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE ČASOVÝ ROZPIS JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         9. prosince 2019 PV – PE644.940v01-00

         21. listopadu 2019 PV – PE644.743v01-00

         6.–7. listopadu 2019 PV – PE643.123v01-00

19. února 2020, 9:00–12:30

4. Slyšení na téma „provádění nařízení Dublin III“
(viz samostatný návrh programu)

19. února 2020, 15:00–16:30

5. Strukturovaný dialog s Věrou Jourovou, místopředsedkyní pro hodnoty a transparentnost

LIBE/9/02507

         výměna názorů

19. února 2020, 16:30–17:45

6. Strategie EU pro dokončení bezpečnostní unie: řešení tradičních i moderních hrozeb

LIBE/9/02525

         výměna názorů s Margaritisem Schinasem, místopředsedou pro ochranu evropského způsobu života

19. února 2020, 17:45–18:30

7. Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Spojeném království

LIBE/9/02162

* 2019/0819(CNS) 14247/2019 – C9-0198/2019

 

Zpravodaj:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 19. února 2020, 19:00

20. února 2020, 9:00–10:30

8. Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy

LIBE/9/02108

 2019/2207(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Javier Zarzalejos (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         prezentace politického analytika dr. Woutera Van Ballegooije, oddělení pro posuzování celoevropského přínosu, a politické analytičky Ivany Kiendlové Kristové, generální ředitelství pro parlamentní výzkumné služby

         vystoupení Komise

 

         prezentace Francisca Jiménez-Villareja, člena týmu Eurojustu pro nástroje justiční spolupráce a národního člena Eurojustu za Španělsko

20. února 2020, 10:30–11:15

9. Cesta delegace LIBE/DEVE/DROI ad hoc na Globální fórum OSN pro uprchlíky, Ženeva (Švýcarsko), 15.–18. prosince 2019
 

LIBE/9/02515

         prezentace návrhu zprávy o pracovní cestě

20. února 2020, 11:15–12:15

10. Stav základních práv v Evropské unii - Výroční zpráva za období 2018-2019

LIBE/9/02092

 2019/2199(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Clare Daly (GUE/NGL)

PR – PE646.996v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE647.015v01-00

 

PETI –

Yana Toom (Renew)

PA – PE646.879v02-00

Postoje ve formě pozměňovacích návrhů:

 

FEMM –

Samira Rafaela (Renew)

 

 

         projednání návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. února 2020, 17:30

20. února 2020, 12:15–12:30

*** Elektronické hlasování ***

11. Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů ve Spojeném království

LIBE/9/02162

* 2019/0819(CNS) 14247/2019 – C9-0198/2019

 

Zpravodaj:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

*** Konec elektronického hlasování ***

20. února 2020, 14:00–17:30

12. Slyšení na téma „umělá inteligence v oblasti trestního práva a její využití policejními a justičními orgány v trestních věcech“
(viz samostatný návrh programu)

13. Různé

14. Příští schůze

         16. března 2020, 15:00–18:30 (Brusel)

         17. března 2020, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 18. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí