PDF 214kWORD 46k

<Commission>{LIBE}Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern</Commission>

  LIBE_OJ2334

<TitreType>ABBOZZ TA' AĠENDA

SMIGĦ DWAR L-INTELLIĠENZA ARTIFIĊJALI FIL-LIĠI KRIMINALI U L-UŻU TAGĦHA MILL-AWTORITAJIET TAL-PULIZIJA U MINN DAWK ĠUDIZZJARJI F'MATERJI KRIMINALI

</TitreType>

Laqgħa

Thursday 20 February 2020, 14.00 – 17.30

Brussell

Sala: Binja Joszef Antall (JAN) 4Q2

 

 

 

 

 

Programm

 

14.05 - 14.10  Intervent ta' ftuħ minn Juan Fernando López Aguilar, President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tal-Parlament Ewropew

14.10 - 14.25 Rimarki introduttorji mis-Sur Jan Kleijssen, Direttur, Direttorat għas-Soċjetà tal-Informazzjoni u l-Azzjoni kontra l-Kriminalità, Kunsill tal-Ewropa

L-EWWEL PANEL

Il-qagħda kurrenti: preżentazzjoni ġenerali tal-benefiċċji u r-riskji

14.25 - 15.20

14.25 - 14.33 Is-Sur Irakli Beridze, Kap taċ-Ċentru għall-Intelliġenza Artifiċjali u r-Robotika, Nazzjonijiet Uniti, UNICRI

 

14.34 - 14.42 Is-Sur Philipp Ammann, Kap tal-Unità tal-Istrateġija u l-Iżvilupp fl-EUROPOL.

14.43 - 14.51 Is-Sur Patrick Williams, koawtur tar-rapport “Data-Driven Policing: The hardwiring of discriminatory policing practices across Europe” (Pulizija li taħdem abbażi tad-data: Il-konsolidament ta' prattiki diskriminatorji tal-pulizija madwar l-Ewropa (ma' Eric Kind), European Network against Racism AISBL.

14.52 - 15.20 Skambju ta' fehmiet mal-Membri tal-Kumitat LIBE

IT-TIENI PANEL

Żewġ eżempji tal-użu tal-IA: Ir-rikonoxximent tal-uċuħ u l-ħidma tal-pulizija abbażi tat-tbassir

15.20 – 16.25

 

 II-A- Ir-rikonoxximent tal-uċuħ

 

15.21 - 15.29 Is-Sur Tamas Molnar, Uffiċjal tar-Riċerka Legali – Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), dwar ir-Rapport “Facial Recognition technology: Fundamental Rights considerations in Law Enforcement” (It-teknoloġija tar-rikonoxximent tal-uċuħ: Kunsiderazzjonijiet tad-drittijiet fundamentali fl-infurzar tal-liġi).

15.30 - 15.39 Is-Sur Bertrant Pailhes, Direttur għat-Teknoloġiji u l-Innovazzjoni - Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)


 

II-B- Il-ħidma tal-pulizija abbażi tat-tbassir

15.40 - 15.49 Is-Sur Alexander Babuta, koawtur tad-dokument  “Data Analytics and Algorithmic Bias in Policing” (L-analitika tad-data u l-preġudizzju algortimiku fil-ħidma tal-pulizija), Riċerkatur fir-Royal United Services Institute (RUSI).

15.50 - 15.58 Is-Sa Andrea Nill Sanchez. Direttur Eżekuttiv fl-AI now Institute

15.59 - 16.25 Skambju ta' fehmiet mal-Membri.

IT-TIELET PANEL

L-intelliġenza Artifiċjali fil-liġi kriminali, l-etika u r-regolamentazzjoni

16.25 – 17.15

 

16.25 - 16.33 Is-Sa Nino Bakakuri, Imħallef fil-Qorti Suprema tal-Georgia u Membru tal-Grupp CEPEJ-GT-QUAL tal-Kunsill tal-Ewropa, Preżentazzjoni tal-“European Ethical Charter of the use of AI in judicial systems” (Karta Etika Ewropea dwar l-użu tal-IA fis-sistemi ġudizzjarji) - Kunsill tal-Ewropa.

16.34 - 16.42 Is-Sur Ronald Leenes, Professur tar-regolamentazzjoni bit-Teknoloġija, Tilburg Institute for Law, Technology and Society - Università ta' Tilburg. 

16.43 - 16.51 Is-Sa Nathalie Smuha, Osservatur tal-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar l-Intelliġenza Artifiċjali tal-Kummissjoni Ewropea (HLEG on AI), Assistent Lettur, Katoliek Universitet Leuven (KUL).

16.52 - 17.15 Skambju ta' fehmiet mal-Membri tal-Kumitat LIBE

 

INTERVENT TA' GĦELUQ

17.00 - 17.30

17.15 - 17.25 Is-Sur Wojciech Wiewiórowski, Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

 

17.25- 17.30 Osservazzjonijiet ta' għeluq minn Juan Fernando López Aguilar, President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tal-Parlament Ewropew


LINJI GWIDA PRATTIĊI GĦAD-DIBATTITU

 

• Matul id-diskussjoni, sabiex ikunu jistgħu jintervjenu kemm jista' jkun Membri parlamentari, il-ħin għad-diskorsi se jkun limitat għal għaxar minuti u l-ħin għad-diskorsi ta' parteċipanti oħra għal żewġ minuti għal kull kontribut jew mistoqsija.

• Il-kelliema li jixtiequ jissupplimentaw id-diskorsi tagħhom jistgħu jagħmlu dan bil-miktub billi jippreżentaw dokument (preferibbilment bl-Ingliż jew bil-Franċiż) bil-quddiem lis-segretarjat (email: libe-secretariat@europarl.europa.eu ). Dawn id-dokumenti jitqassmu waqt il-laqgħa.

• Id-dokumenti tal-laqgħa se jittellgħu progressivament fit-taqsima tal-Avvenimenti tal-paġna tal-Kumitat LIBE: https://www.europarl.europa.eu/committees/mt/libe/events-hearings.html?id=20200211CHE07061

IL-LAQGĦA TIĠI MXANDRA DIRETT U RREKORDJATA

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/mt/committees/video?event=20200220-1400-COMMITTEE-LIBE

Il-paġni tal-Kumitat LIBE:

https://www.europarl.europa.eu/committees/mt/libe/home.html

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

José Manuel De Frutos Gomez

Amministratur

Uffiċċju: HK 08 Y 037

Telefon: +32(2)28 46733

jose-manuel.de-frutos-gomez@europarl.europa.eu

Catherine Berniquet

Assistent

Uffiċċju: HK 08 Y 042

Telefon: +32(2)28 32609

catherine.berniquet@europarl.europa.eu

Michael Vanfleteren

Amministratur

Uffiċċju: HK 08 Y 038

Telefon: +32(0)2 28 33043

michael.vanfleteren@europarl.europa.eu

Maria del Pilar Alvarez Alvarez

Assistent

Uffiċċju: HK 08 Y 054

Telefon: +32(2)28 42483

mariadelpilar.alvarez@europarl.europa.eu

Michele Dubrocard

Amministratur

Uffiċċju: HK 08Y030

Telefon: +32(2)28 30924

michele.dubrocard@europarl.europa.eu

Iban Cuadrat Seix

Assistent

Uffiċċju: HK 08Y048

Telefon: +32(2)28 41028

Email: iban.cuadrat@europarl.europa.eu

 

Aġġornata l-aħħar: 14 ta' Frar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza