PDF 206kWORD 300k

 

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2020)0716_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък, 16 юли 2020 г., 9.00–11.00 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (1G-3)

както и чрез видеоконферентна връзка (половин час преди всеки часови интервал ще се провежда тест за връзка)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

16 юли 2020 г., 9.00–10.15 ч.

3. Съвместно съобщение на Европейската комисия и върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Борба с дезинформацията за COVID-19: боравене с точни факти“,

LIBE/9/03464

         Изложение на Комисията

         Представяне от Луц Гюлнер, ръководител на отдел „Стратегически съобщения“, Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

16 юли 2020 г., 10.15–10.55 ч.

4. Проучване на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA): "Дългият път към равенството на ЛГБТИ лицата"

LIBE/9/03475

         Представяне от Майкъл О’Флеърти, директор на Агенцията за основните права на ЕС

16 юли 2020 г., 10.55–11.00 ч.

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията) – ОКОНЧАТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
Гласуването ще се проведе от 10.50 ч. до 12.00 ч.

5. Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Република Полша на принципите на правовата държава

LIBE/9/02985

 2017/0360R(NLE) 

 

Докладчик:

 

Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)

PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагащи:

 

AFCO

Решение: без становище

 

 

FEMM

Евелин Регнер (S&D)

AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00

 

         Приемане на проекта на доклад

6. Стратегия на ЕС за равенство между половете

LIBE/9/01984

 2019/2169(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Евин Инсир (S&D)

PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00

Водеща:

 

FEMM*

Мария Нойхл (S&D)

PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

7. Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар

LIBE/9/02297

 2020/2018(INL) 

 

Докладчик по становище:

 

Паул Танг (S&D)

PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00

Водеща:

 

IMCO*

Алекс Аджус Салиба (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

8. Изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор

LIBE/9/02290

 2020/2017(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Ондржей Коваржик (Renew)

PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00

Водеща:

 

CULT*

Сабине Ферхайен (PPE)

 

 

         Приемане на проекта на становище

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

         3 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 13.45–15.45 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 13 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност