PDF 207kWORD 291k

 

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2020)0716_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 16. července 2020, 9:00–11:00

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)

a prostřednictvím videokonference (připojení bude testováno půl hodiny před každým časovým úsekem)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE ČASOVÝ ROZPIS JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

16. července 2020, 9:00–10:15

3. Společné sdělení Evropské komise a ESVČ „Boj proti dezinformacím o COVID-19 – pravda a mýty“

LIBE/9/03464

         vystoupení Komise

         vystoupení vedoucího odboru pro strategickou komunikaci Lutze Guellnera, Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

16. července 2020, 10:15–10:55

4. Průzkum Agentury EU pro základní práva: „K rovnosti osob LGBTI je ještě dlouhá cesta“

LIBE/9/03475

         vystoupení ředitele Agentury EU pro základní práva Michaela O'Flahertyho

16. července 2020, 10:55–11:00

Zahájení hlasování na dálku (souběžně s jednáním výboru) – TEXTY V KONEČNÉM ZNĚNÍ
Hlasování bude probíhat od 10:50 do 12:00.

5. Stanovení zjevného rizika závažného porušení zásad právního státu Polskou republikou

LIBE/9/02985

 2017/0360R(NLE) 

 

Zpravodaj:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

Příslušný výbor:

 

LIBE

 

 

Stanoviska:

 

AFCO

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

FEMM

Evelyn Regner (S&D)

AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00

 

         přijetí návrhu zprávy

6. Strategie EU pro rovnost žen a mužů

LIBE/9/01984

 2019/2169(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Evin Incir (S&D)

PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00

Příslušný výbor:

 

FEMM*

Maria Noichl (S&D)

PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

7. Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu

LIBE/9/02297

 2020/2018(INL) 

 

Zpravodaj:

 

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00

Příslušný výbor:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

8. Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví

LIBE/9/02290

 2020/2017(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Ondřej Kovařík (Renew)

PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00

Příslušný výbor:

 

CULT*

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

9. Různé

10. Příští schůze

         3. září 2020, 9:00–11:00 a 13:45–15:45 (Brusel)

Poslední aktualizace: 13. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí