PDF 195kWORD 291k

 

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2020)0716_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Torsdag den 16. juli 2020 kl. 9.00-11.00

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)

og pr. videokonference (test af forbindelserne finder sted en halv time før hvert programpunkt)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET.

Den 16. juli 2020 kl. 9.00-10.15

3. Fælles meddelelse fra Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten: "Bekæmpelse af desinformation om covid-19 - sådan får vi styr på fakta"

LIBE/9/03464

         Redegørelse ved Kommissionen

         Redegørelse ved Lutz Guellner, afdelingschef for strategisk kommunikation, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

Den 16. juli 2020 kl. 10.15-10.55

4. Undersøgelse fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: "Lang vej til ligestilling for LGBT-personer"

LIBE/9/03475

         Redegørelse ved Michael O’Flaherty, direktør for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Den 16. juli 2020 kl. 10.55-11.00

Åbning af fjernafstemningen (sideløbende med udvalgsmødet) – DE ENDELIGE TEKSTER
Afstemningen vil være åben fra kl. 10.50 til 12.00

5. Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet

LIBE/9/02985

 2017/0360R(NLE) 

 

Ordfører:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

AFCO

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

FEMM

Evelyn Regner (S&D)

AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

6. EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

LIBE/9/01984

 2019/2169(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Evin Incir (S&D)

PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00

Kor.udv.:

 

FEMM*

Maria Noichl (S&D)

PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

7. Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

LIBE/9/02297

 2020/2018(INL) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00

Kor.udv.:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

8. Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

LIBE/9/02290

 2020/2017(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Ondřej Kovařík (Renew)

PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00

Kor.udv.:

 

CULT*

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

9. Diverse sager

10. Næste møder

         den 3. september 2020 kl. 9.00-11.00 og 13.45-15.45 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 13. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik