PDF 191kWORD 291k

 

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE(2020)0716_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Neljapäev, 16. juuli 2020 kell 9.00–11.00

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (1G-3)

ja videokonverentsi teel (ühenduse proov toimub pool tundi enne iga koosoleku osa)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

TEGEMIST ON ESIALGSETE KELLAAEGADEGA, MIS VÕIVAD KOOSOLEKU KÄIGUS MUUTUDA.

16. juuli 2020 kell 9.00–10.15

3. Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ühisteatis „Võitlus COVID-19 kohta levitatava väärinfoga – faktid selgeks“

LIBE/9/03464

         Komisjoni ettekanne

         Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Lutz Guellneri ettekanne

16. juuli 2020 kell 10.15–10.55

4. ELi Põhiõiguste Ameti uuring „Pikk tee LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuseni“

LIBE/9/03475

         Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori Michael O’Flaherty ettekanne

16. juuli 2020 kell 10.55–11.00

Kaughääletuse algus (üheaegselt komisjoni menetlustega) – LÕPPTEKSTID
Hääletus toimub kell 10.50–12.00

5. Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine

LIBE/9/02985

 2017/0360R(NLE) 

 

Raportöör:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

AFCO

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

FEMM

Evelyn Regner (S&D)

AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

6. ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia

LIBE/9/01984

 2019/2169(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Evin Incir (S&D)

PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00

Vastutav:

 

FEMM*

Maria Noichl (S&D)

PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

7. Digiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine

LIBE/9/02297

 2020/2018(INL) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00

Vastutav:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

8. Tehisintellekt hariduses, kultuuris ja audiovisuaalsektoris

LIBE/9/02290

 2020/2017(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Ondřej Kovařík (Renew)

PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00

Vastutav:

 

CULT*

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

9. Muud küsimused

10. Järgmised koosolekud

         3. september 2020 kell 9.00–11.00 ja 13.45–15.45 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 13. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika