PDF 202kWORD 1038k

 

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2020)0716_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. liepos 16 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (1G-3)

Taip pat per vaizdo konferenciją (prisijungimo testas vyks likus pusei valandos iki kiekvienos dalies pradžios).

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS.

2020 m. liepos 16 d. 9.00–10.15 val.

3. Europos Komisijos ir EIVT bendras komunikatas „Kova su dezinformacija apie COVID-19. Svarbiausia – tikri faktai“

LIBE/9/03464

         Komisijos pranešimas

         Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) Strateginės komunikacijos skyriaus vadovo Lutzo Guellnerio pranešimas

2020 m. liepos 16 d. 10.15–10.55 val.

4. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros tyrimas „Ilgas kelias iki LGBTI asmenų lygybės“ (angl. A long way to go for LGBTI equality)

LIBE/9/03475

         Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriaus Michaelio O’Flaherty pranešimas

2020 m. liepos 16 d. 10.55–11.00 val.

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai): GALUTINIAI TEKSTAI
Balsavimas vyks nuo 10.50 val. iki 12.00 val.

5. Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas

LIBE/9/02985

 2017/0360R(NLE) 

 

Pranešėjas:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFCO

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

FEMM

Evelyn Regner (S&D)

AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

6. ES lyčių lygybės strategija

LIBE/9/01984

 2019/2169(INI) 

 

Nuomonės referentė:

 

Evin Incir (S&D)

PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00

Atsakingas komitetas:

 

FEMM*

Maria Noichl (S&D)

PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

7. Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka

LIBE/9/02297

 2020/2018(INL) 

 

Nuomonės referentas:

 

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00

Atsakingas komitetas:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

8. Dirbtinis intelektas švietimo, kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose

LIBE/9/02290

 2020/2017(INI) 

 

Nuomonės referentas:

 

Ondřej Kovařík (RENEW)

PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CULT*

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai

         2020 m. rugsėjo 3 d. 9.00–11.00 val. ir 13.45–15.45 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. liepos 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika