PDF 199kWORD 291k

 

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2020)0716_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Ceturtdien, 2020. gada 16. jūlijā, plkst. 9.00–11.00

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (1G-3)

videokonferences veidā (savienojuma pārbaude notiks pusstundu pirms katras sanāksmes daļas)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.

2020. gada 16. jūlijā plkst. 9.00–10.15

3. Eiropas Komisijas un EĀDD kopīgs paziņojums "Ar Covid-19 saistītās dezinformācijas novēršana — faktu patiesīguma nodrošināšana"

LIBE/9/03464

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

         Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) Stratēģiskās komunikācijas nodaļas vadītāja Lutz Guellner uzstāšanās

2020. gada 16. jūlijā plkst. 10.15–10.55

4. ES Pamattiesību aģentūras aptauja "Ilgs ceļš līdz LGBTI līdztiesības sasniegšanai"

LIBE/9/03475

         ES Pamattiesību aģentūras direktora Michael O'Flaherty uzstāšanās

2020. gada 16. jūlijā plkst. 10.55–11.00

Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam) - GALĪGIE TEKSTI
Balsot varēs no plkst. 10.50 līdz plkst. 12.00

5. Konstatēšana, ka pastāv skaidrs risks, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu

LIBE/9/02985

 2017/0360R(NLE) 

 

Referents:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

AFCO

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

FEMM

Evelyn Regner (S&D)

AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

6. ES dzimumu līdztiesības stratēģija

LIBE/9/01984

 2019/2169(INI) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Evin Incir (S&D)

PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

FEMM*

Maria Noichl (S&D)

PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

7. Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana

LIBE/9/02297

 2020/2018(INL) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

8. Mākslīgais intelekts izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē

LIBE/9/02290

 2020/2017(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Ondřej Kovařík (Renew)

PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CULT*

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

9. Dažādi jautājumi

10. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 3. septembrī plkst. 9.00–11.00 un plkst. 13.45–15.45 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 13. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika