PDF 205kWORD 291k

 

 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

 

LIBE(2020)0716_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

Il-Ħamis 16 ta' Lulju 2020, 9.00 – 11.00

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

u permezz ta' vidjokonferenza (Test tal-konnessjoni se jseħħ nofs siegħa qabel kull slot)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

JEKK JOGĦĠBOK INNOTA LI L-ĦINIJIET SKEDATI KOLLHA HUMA BISS INDIKATTIVI U JISTGĦU JINBIDLU MATUL IL-LAQGĦA.

Is-16 ta' Lulju 2020, 9.00 – 10.15

3. Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni Ewropea u s-SEAE dwar "Nindirizzaw id-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 - X’inhuma l-fatti"

LIBE/9/03464

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

         Preżentazzjoni minn Lutz Guellner, Kap tad-Diviżjoni, Komunikazzjoni Strateġika, Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)

Is-16 ta' Lulju 2020, 10.15 – 10.55

4. Stħarriġ tal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali: "Fadal ħafna xi jsir fir-rigward tal-ugwaljanza għall-persuni LGBTI"

LIBE/9/03475

         Preżentazzjoni minn Michael O'Flaherty, Direttur, l-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali

Is-16 ta' Lulju 2020, 10.55 – 11.00

Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota (b'mod parallel mal-proċedimenti tal-Kumitat) - TESTI FINALI
Il-votazzjoni se tkun miftuħa mill-10.50 sa 12.00

5. Id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja

LIBE/9/02985

 2017/0360R(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

Responsabbli:

 

LIBE

 

 

Opinjonijiet:

 

AFCO

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

FEMM

Evelyn Regner (S&D)

AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

6. L-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

LIBE/9/01984

 2019/2169(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Evin Incir (S&D)

PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00

Responsabbli:

 

FEMM*

Maria Noichl (S&D)

PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

7. Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

LIBE/9/02297

 2020/2018(INL) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00

Responsabbli:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

8. L-intelliġenza artifiċjali fl-edukazzjoni, fil-kultura u fis-settur awdjoviżiv

LIBE/9/02290

 2020/2017(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Ondřej Kovařík (Renew)

PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00

Responsabbli:

 

CULT*

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

9. Kwistjonijiet varji

10. Laqgħat li jmiss

         it-3 ta' Settembru 2020, 9.00 – 11.00 u 13.45 – 15.45 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Lulju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza