PDF 196kWORD 291k

 

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2020)0716_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Donderdag 16 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

en per videoconferentie (de verbinding wordt een half uur vóór elk tijdsblok getest)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

16 juli 2020, 9.00 - 10.15 uur

3. Gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en EDEO over "Desinformatie in verband met COVID-19 aanpakken: feiten onderscheiden van fictie"

LIBE/9/03464

         Uiteenzetting door de Commissie

         Presentatie door Lutz Guellner, afdelingshoofd Strategische communicatie van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

16 juli 2020, 10.15 - 10.55 uur

4. Enquête EU-bureau voor de grondrechten: “De lange weg naar gelijkheid voor LHBTI’s”

LIBE/9/03475

         Presentatie door Michael O'Flaherty, directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

16 juli 2020, 10.55 - 11.00 uur

Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie) – DEFINITIEVE TEKSTEN
Stemmen is mogelijk van 10.50 tot 12.00 uur

5. Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen

LIBE/9/02985

 2017/0360R(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

AFCO

Besluit: geen advies

 

 

FEMM

Evelyn Regner (S&D)

AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

6. De EU-strategie inzake gendergelijkheid

LIBE/9/01984

 2019/2169(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Evin Incir (S&D)

PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00

Bevoegd:

 

FEMM*

Maria Noichl (S&D)

PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

7. Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

LIBE/9/02297

 2020/2018(INL) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00

Bevoegd:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

8. Kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

LIBE/9/02290

 2020/2017(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Ondřej Kovařík (Renew)

PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00

Bevoegd:

 

CULT*

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen

         3 september 2020, 9.00 - 11.00 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 13 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid