PDF 208kWORD 291k

 

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

LIBE(2020)0716_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 16. júla 2020 od 9.00 do 11.00 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)

a prostredníctvom videokonferencie (skúška pripojenia sa uskutoční polhodinu pred každým blokom schôdze)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY UVEDENÉ ČASY SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

16. júla 2020 od 9.00 do 10.15 h

3. Spoločné oznámenie Európskej komisie a ESVČ s názvom Boj proti dezinformáciám – ako je to naozaj

LIBE/9/03464

         výklad Komisie

         výklad Lutza Guellnera, vedúceho útvaru pre strategickú komunikáciu, Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

16. júla 2020 od 10.15 do 10.55 h

4. Prieskum Agentúry EÚ pre základné práva: Dlhá cesta k rovnosti LGBTI osôb

LIBE/9/03475

         výklad Michaela O’Flahertyho, riaditeľa Agentúry EÚ pre základné práva

16. júla 2020 od 10.55 do 11.00 h

Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore) – TEXTY V KONEČNOM ZNENÍ
Hlasovať bude možné od 10.50 do 12.00 h.

5. Určenie jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky

LIBE/9/02985

 2017/0360R(NLE) 

 

Spravodajca:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFCO

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

FEMM

Evelyn Regner (S&D)

AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00

 

         prijatie návrhu správy

6. Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť

LIBE/9/01984

 2019/2169(INI) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Evin Incir (S&D)

PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00

Gestorský výbor:

 

FEMM*

Maria Noichl (S&D)

PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

7. Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu

LIBE/9/02297

 2020/2018(INL) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00

Gestorský výbor:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

8. Umelá inteligencia vo vzdelávaní, v kultúre a audiovizuálnom sektore

LIBE/9/02290

 2020/2017(INI) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Ondřej Kovařík (Renew)

PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00

Gestorský výbor:

 

CULT*

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         prijatie návrhu stanoviska

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

         3. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 13.45 do 15.45 h (Brusel)

Posledná úprava: 13. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia