PDF 198kWORD 1016k

 

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE(2020)0716_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v četrtek, 16. julija 2020, od 9.00 do 11.00

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (1G-3)

in prek videokonference (pred vsakim sklopom bo polurni test povezljivosti)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.

16. julij 2020 od 9.00 do 10.15

3. Skupno sporočilo Evropske komisije in ESZD o boju proti dezinformacijam v zvezi s COVID-19 – kaj je res in kaj ne

LIBE/9/03464

         Predstavitev Komisije

         Predstavitev Lutza Guellnerja, vodje enote za strateško komuniciranje pri Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD)

16. julij 2020 od 10.15 do 10.55

4. Anketa Agencije Evropske unije za temeljne pravice: dolga pot do enakosti oseb LGBTI

LIBE/9/03475

         Predstavitev direktorja Agencije EU za temeljne pravice Michaeal O'Flahertyja

16. julij 2020 od 10.55 do 11.00

Začetek glasovanja na daljavo (vzporedno s sejo odbora) – KONČNA BESEDILA
Glasovanje bo potekalo od 10.50 do 12.00.

5. Ugotovitev obstoja očitnega tveganja, da bi Republika Poljska lahko huje kršila načela pravne države

LIBE/9/02985

 2017/0360R(NLE) 

 

Poročevalec:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

AFCO

Sklep: brez mnenja

 

 

FEMM

Evelyn Regner (S&D)

AD – PE652.283v03-00
AM – PE653.743v01-00

 

         Sprejetje osnutka poročila

6. Strategija EU za enakost spolov

LIBE/9/01984

 2019/2169(INI) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Evin Incir (S&D)

PA – PE648.624v01-00
AM – PE652.467v01-00

Pristojni odbor:

 

FEMM*

Maria Noichl (S&D)

PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00

 

         Sprejetje osnutka mnenja

7. Akt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga

LIBE/9/02297

 2020/2018(INL) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00
AM – PE652.452v01-00

Pristojni odbor:

 

IMCO*

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

 

         Sprejetje osnutka mnenja

8. Umetna inteligenca v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem sektorju

LIBE/9/02290

 2020/2017(INI) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Ondřej Kovařík (Renew)

PA – PE650.370v02-00
AM – PE652.492v01-00

Pristojni odbor:

 

CULT*

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Sprejetje osnutka mnenja

9. Razno

10. Naslednja seja

         3. september 2020, od 9.00 do 11.00 in od 13.45 do 15.45 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 13. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov