PDF 199kWORD 1256k

 

 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

 

LIBE(2021)0412_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 12 aprilie 2021, 16.45 - 18.45

Marți, 13 aprilie 2021, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

și prin videoconferință (o testare a conexiunii va avea loc cu o jumătate de oră înaintea reuniunii)

12 aprilie 2021, 16.45 - 16.50

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei) - prima sesiune - AMENDAMENTE

Votarea va fi deschisă între orele 16.50 și 17.50.

3. Noile căi de migrare legală a forței de muncă

LIBE/9/02255

 2020/2010(INI) 

Raportoare:

 

Sylvie Guillaume (S&D)

PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00

Comisie competentă:

 

LIBE*

 

 

Avize:

 

EMPL*

Elżbieta Rafalska (ECR)

AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00

         Examinarea și adoptarea amendamentelor

12 aprilie 2021, 16.50 - 18.00

4. Piețe contestabile și piețe echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale)

LIBE/9/05001

***I 2020/0374(COD) COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Comisie competentă:

 

IMCO

Andreas Schwab (PPE)

 

         Prezentare ținută de Margrethe Vestager, comisară pentru o Europă pregătită pentru era digitală

5. Piața unică a serviciilor digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și modificarea Directivei 2000/31/CE

LIBE/9/04995

***I 2020/0361(COD) COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Comisie competentă:

 

IMCO

Christel Schaldemose (S&D)

 

         Prezentare ținută de Margrethe Vestager, comisară pentru o Europă pregătită pentru era digitală

12 aprilie 2021, 18.00 - 18.45

6. Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept

LIBE/9/05600

 2021/2025(INI) COM(2020)0580

Raportor:

 

Domènec Ruiz Devesa (S&D)

PR – PE689.878v01-00

Comisie competentă:

 

LIBE*

 

 

Avize:

 

BUDG

Decizie: fără aviz

 

 

CONT*

Isabel García Muñoz (S&D)

 

 

JURI*

Ilhan Kyuchyuk (Renew)

PA – PE691.166v01-00

 

AFCO

(S&D)

 

 

PETI

Margrete Auken (Verts/ALE)

PA – PE689.805v01-00

         Examinarea proiectului de raport

13 aprilie 2021, 9.00 - 9.05

Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei) – a doua sesiune – TEXTUL FINAL și VOTURILE UNICE

Votarea va fi deschisă între orele 09.00 și 10.00

7. Noile căi de migrare legală a forței de muncă

LIBE/9/02255

 2020/2010(INI) 

Raportoare:

 

Sylvie Guillaume (S&D)

PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00

Comisie competentă:

 

LIBE*

 

 

Avize:

 

EMPL*

Elżbieta Rafalska (ECR)

AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00

         Adoptarea proiectului de raport

8. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile

LIBE/9/00415

***I 2019/0001A(COD) COM(2019)0003[01] – C8-0025/2019

Raportor:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

AFET

Decizie: fără aviz

 

 

TRAN

Decizie: fără aviz

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

9. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/816 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile

LIBE/9/05491

***I 2019/0001B(COD) COM(2019)0003[02] – C9-0090/2021

Raportor:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

AFET

Decizie: fără aviz

 

 

TRAN

Decizie: fără aviz

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

10. Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de ETIAS și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861

LIBE/9/00412

***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Raportor:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

AFET

Decizie: fără aviz

 

 

TRAN

Decizie: fără aviz

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

13 aprilie 2021, 9.05 - 9.40

11. Protecția adecvată a datelor cu caracter personal de către Regatul Unit

LIBE/9/05546

 2021/2594(RSP) 

Raportor:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

         Examinarea propunerii de rezoluție

13 aprilie 2021, 9.40 - 10.10

12. Instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013, al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare)

LIBE/9/00158

***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-0179/2016

Raportor:

 

Jorge Buxadé Villalba (ECR)

AM – PE661.979v01-00
DT – PE661.983v01-00

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

AFET

Decizie: fără aviz

 

 

BUDG

Gérard Deprez

 

 

JURI (AR)

 

 

         Prezentarea proiectului de mandat actualizat

         Termen de depunere a amendamentelor: 19 aprilie 2021, 12.00

13 aprilie 2021, 10.10 - 10.25

13. Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

LIBE/9/01287

***II 2018/0331(COD) 14308/1/2020 – C9-0113/2021

  T8-0421/2019

Raportor:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

         Prezentarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

13 aprilie 2021, 10.25 - 11.15

14. Cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

LIBE/9/05646

***I 2021/0068(COD) COM(2021)0130 – C9-0104/2021

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

ENVI

 

 

 

ITRE

 

 

 

TRAN

 

 

         Schimb de opinii cu Comisia

Cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

LIBE/9/05649

***I 2021/0071(COD) COM(2021)0140 – C9-0100/2021

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

ENVI

 

 

 

TRAN

 

 

         Schimb de opinii cu Comisia

13 aprilie 2021, 11.15 - 12.00

15. Cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

LIBE/9/05646

***I 2021/0068(COD) COM(2021)0130 – C9-0104/2021

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

ENVI

 

 

 

ITRE

 

 

 

TRAN

 

 

         Prezentare și schimb de opinii cu CEPD/AEPD privind avizul lor comun

Cadru pentru emiterea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde

LIBE/9/05649

***I 2021/0071(COD) COM(2021)0140 – C9-0100/2021

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Avize:

 

ENVI

 

 

 

TRAN

 

 

         Prezentare și schimb de opinii cu AEPD/CEPD privind avizul lor comun

13 aprilie 2021, 13.45 - 14.25

16. Schimb de opinii cu Comisia cu privire la hotărârile CJUE din 6 octombrie 2020 privind păstrarea datelor din comunicații (cauza C-623/17, Privacy International, și în cauzele conexate C-511/18, La Quadrature du Net și alții, C-512/18, French Data Network și alții, și C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone și alții). Implicații asupra dreptului Uniunii și asupra viitoarei politici a UE

LIBE/9/05723

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

13 aprilie 2021, 14.25 - 15.05

17. Accesul la probele electronice în cadrul Consiliului Europei: stadiul actual al negocierilor în curs privind cel de-al doilea protocol la Convenția de la Budapesta

LIBE/9/05721

         Expunerea Comisiei

13 aprilie 2021, 15.05 - 15.35

18. Prima evaluare a punerii în aplicare de către UE a Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției

LIBE/9/05716

         Expunerea Comisiei

13 aprilie 2021, 15.35 - 15.45

19. Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE

LIBE/9/04305

 2020/2201(INI) 

Raportor pentru aviz:

 

Loránt Vincze (PPE)

PA – PE691.183v01-00

Comisie competentă:

 

AFCO*

Helmut Scholz (The Left)

PR – PE689.799v01-00

         Examinarea proiectului de aviz

20. Chestiuni diverse

21. Reuniuni următoare

         19 aprilie 2021, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

         26 mai 2021, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 8 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate