26.11.2019
LIBE_PA(2019)643078
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu - Euroopa Andmekaitseinspektor
(2019/2082(DEC))
Arvamuse koostaja: Roberta Metsola

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 106kWORD 59k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika