26.11.2019
LIBE_PA(2019)643078
NUOMONĖS PROJEKTAS
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
(2019/2082(DEC))
Nuomonės referentė: Roberta Metsola

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 114kWORD 60k
Teisinė informacija - Privatumo politika