26.11.2019
LIBE_PA(2019)643082
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2018 година
(2019/2082(DEC))
Докладчик по становище: Роберта Мецола

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 104kWORD 60k
Правна информация - Политика за поверителност