26.11.2019
LIBE_PA(2019)643082
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2019/2082(DEC))
Arvamuse koostaja: Roberta Metsola

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 96kWORD 60k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika