26.11.2019
LIBE_PA(2019)643082
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2082(DEC))
Atzinuma sagatavotāja: Roberta Metsola

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 116kWORD 60k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika