26.11.2019
LIBE_PA(2019)643082
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018
(2019/2082(DEC))
Föredragande av yttrande: Roberta Metsola

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 108kWORD 59k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy