26.11.2019
LIBE_PA(2019)643084
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2019/2097(DEC))
Arvamuse koostaja: Roberta Metsola

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 108kWORD 59k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika