26.11.2019
LIBE_PA(2019)643084
OSNUTEK MNENJA
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
za Odbor za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2018
(2019/2097(DEC))
Pripravljavka mnenja: Roberta Metsola

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 108kWORD 60k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov