26.11.2019
LIBE_PA(2019)643084
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2018
(2019/2097(DEC))
Föredragande av yttrande: Roberta Metsola

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 119kWORD 59k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy