26.11.2019
LIBE_PA(2019)643085
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Eurojusti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2019/2074(DEC))
Arvamuse koostaja: Roberta Metsola

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 98kWORD 62k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika