26.11.2019
LIBE_PA(2019)643086
NUOMONĖS PROJEKTAS
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2019/2088(DEC))
Nuomonės referentė: Roberta Metsola

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 127kWORD 60k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika