26.11.2019
LIBE_PA(2019)643086
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2018
(2019/2088(DEC))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Roberta Metsola

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 128kWORD 60k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia