26.11.2019
LIBE_PA(2019)643086
OSNUTEK MNENJA
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
za Odbor za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2018
(2019/2088(DEC))
Pripravljavka mnenja: Roberta Metsola

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 118kWORD 60k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov