26.11.2019
LIBE_PA(2019)643087
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2018
(2019/2068(DEC))
Ordfører for udtalelse: Roberta Metsola

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 97kWORD 59k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik