26.11.2019
LIBE_PA(2019)643087
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018
(2019/2068(DEC))
Raportoare pentru aviz: Roberta Metsola

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 99kWORD 60k
Notă juridică - Politica de confidențialitate