26.11.2019
LIBE_PA(2019)643089
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))
Atzinuma sagatavotāja: Roberta Metsola

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 120kWORD 61k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika