26.11.2019
LIBE_PA(2019)643089
PROJEKT OPINII
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III - Komisja i agencje wykonawcze
(2019/2055(DEC))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Roberta Metsola

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 121kWORD 62k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności