26.11.2019
LIBE_PA(2019)643089
OSNUTEK MNENJA
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
za Odbor za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III - Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))
Pripravljavka mnenja: Roberta Metsola

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 102kWORD 61k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov