26.11.2019
LIBE_PA(2019)643090
NUOMONĖS PROJEKTAS
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė
(2019/2098(DEC))
Nuomonės referentė: Roberta Metsola

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 116kWORD 62k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika