Udkast til udtalelse - LIBE_PA(2022)732601Udkast til udtalelse
LIBE_PA(2022)732601

  UDKAST TIL UDTALELSE
  fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 for så vidt angår fastlæggelse af en ramme for en europæisk digital identitet
  (COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
  Ordfører for udtalelse: Cristian Terheş

  19.5.2022

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: