Abbozz ta' rapport - LIBE_PR(2012)491337Abbozz ta' rapport
LIBE_PR(2012)491337

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi s-Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR)
(COM(2011)0873 - C7-0506/2011 - 2011/0427(COD))
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Rapporteur: Jan Mulder

3.7.2012

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: