Proiect de raport - LIBE_PR(2012)491337Proiect de raport
LIBE_PR(2012)491337

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)
(COM(2011)0873 - C7-0506/2011 - 2011/0427(COD))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Rapporteur: Jan Mulder

3.7.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: