Jelentéstervezet - LIBE_PR(2013)501927Jelentéstervezet
LIBE_PR(2013)501927

JELENTÉSTERVEZET
a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatról
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Jan Philipp Albrecht

16.1.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: