Abbozz ta' rapport - LIBE_PR(2013)501927Abbozz ta' rapport
LIBE_PR(2013)501927

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali)
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Rapporteur: Jan Philipp Albrecht

16.1.2013

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: