Osnutek poročila - LIBE_PR(2013)501927Osnutek poročila
LIBE_PR(2013)501927

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov)
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Jan Philipp Albrecht

16.1.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: