8.1.2014
LIBE_PR(2014)526085
UDKAST TIL BETÆNKNING
om USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre anliggender
(2013/2188(INI))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Claude Moraes

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 672kWORD 305k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik