8.1.2014
LIBE_PR(2014)526085
RAPORTI PROJEKT
USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ja ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning nende mõju ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes
(2013/2188(INI))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Claude Moraes

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 922kWORD 255k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika