8.1.2014
LIBE_PR(2014)526085
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) stebėjimo programos, stebėjimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje
(2013/2188(INI))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Claude Moraes

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1342kWORD 353k
Teisinė informacija - Privatumo politika