8.1.2014
LIBE_PR(2014)526085
NÁVRH SPRÁVY
o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí
(2013/2188(INI))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Claude Moraes

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1224kWORD 402k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia