8.1.2014
LIBE_PR(2014)526085
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor
(2013/2188(INI))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Claude Moraes

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 771kWORD 322k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy