23.3.2015
LIBE_PR(2015)544468
UDKAST TIL BETÆNKNING
om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 29. maj 2000, udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og protokollen af 16. oktober 2001 hertil
(COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Birgit Sippel

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 147kWORD 56k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik