23.3.2015
LIBE_PR(2015)544468
MIETINTÖLUONNOS
suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 29 päivänä toukokuuta 2000 tehtyyn yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä yleissopimukseen liitettävään, 16 päivänä lokakuuta 2001 tehtyyn pöytäkirjaan
(COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Birgit Sippel

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 141kWORD 56k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö