23.3.2015
LIBE_PR(2015)544468
ONTWERPVERSLAG
over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 29 mei 2000, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie en tot het daarbij behorende protocol van 16 oktober 2001
(COM(2014)0685 - C8-0275/2015 - 2014/0321(NLE))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Birgit Sippel

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 150kWORD 57k
Juridische mededeling - Privacybeleid