23.3.2015
LIBE_PR(2015)544468
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Chorwacji do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz do protokołu do niej z dnia 16 października 2001 r.
(COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Birgit Sippel

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 160kWORD 64k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności