23.3.2015
LIBE_PR(2015)544468
NÁVRH SPRÁVY
o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovanému Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a k protokolu zo 16. októbra 2001 k tomuto dohovoru
(COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Birgit Sippel

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 163kWORD 62k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia